De Schakel vzw
De Schakel vzw Partners Zin? Links Contact

De Schakel is ...

In het kader van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector kunnen autonome vrijwilligersorganisaties erkend worden. De Schakel is zo’n autonome vrijwilligersorganisatie. Dit houdt concreet in dat De Schakel vrijwilligers én aangesloten organisaties ondersteunt, maar dat het eigenlijke vrijwilligerswerk in verschillende organisaties gebeurt.

Op die manier kunnen organisaties genieten van de voordelen van samenwerking (samen vorming organiseren, samen denken over werven van vrijwilligers, …) én zijn de vrijwilligers zeker van verzekering, omkadering, inspraak, …

De Schakel wordt als VZW uiteraard bestuurd door een bestuursorgaan en een Algemene vergadering. De voorzitter is Jan Vanneste en de secretaris Erik Vantomme.

terug
Disclaimer Developed by To The Dot