De Schakel vzw
De Schakel vzw Partners Zin? Links Contact

Disclaimer

De Schakel VZW kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie op de site. De Schakel VZW kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

De Schakel VZW geeft ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties worden onderhouden. De Schakel VZW kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

De gebruiker verbindt er zich toe
1) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden,
2) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen, noch minder efficiƫnt te maken of schade te veroorzaken aan de site of aan derden,
3) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden.

De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via info@deschakelvzw.be

terug
Disclaimer Developed by To The Dot