De Schakel vzw
De Schakel vzw Partners Zin? Links Contact

De Schakel vzw heet u welkom

De Schakel is …

De Schakel is erkend als organisatie voor autonoom vrijwilligerswerk. De Schakel groepeert tal van vrijwilligers in verschillende organisaties.

Waarom ?

… Omdat vrijwilligers een bijzondere meerwaarde bieden !
Voor cliënten / patiënten, voor familieleden, voor professionelen, en niet in het minst voor de vrijwilligers zelf is vrijwilligerswerk een grote meerwaarde !

De Schakel biedt …

… aan vrijwilligers : een boeiende invulling van je vrijwilligerswerk, een goede omkadering, een correcte verzekering, vorming, een welgemeende bedanking

… aan organisaties : een correcte juridische omkadering, vorming, gezamenlijke actie
lees meer lees meer lees meer
Disclaimer Developed by To The Dot