De Schakel vzw
De Schakel vzw Partners Zin? Links Contact

Partners

In 2021 zijn er:
- 8 organisaties aangesloten bij vzw Vrijwilligersnetwerk De Schakel
- In totaal zijn er 230 vrijwilligers aangesloten.

1. vzw CAW CENTRAAL – WEST – VLAANDEREN


Het CAW Centraal – West – Vlaanderen is een dynamische en flexibele welzijnsorganisatie met een spilfunctie op de eerste lijn.
Het CAW biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Iedereen kan er terecht met om het even welke welzijnsvraag, in het bijzonder mensen en groepen wiens welzijnskansen verminderd of bedreigd zijn.

Meer info op www.cawcentraalwestvlaanderen.be

Maatschappelijke zetel:
Krekelstraat 56
8870 Izegem
Telefoon: 051 26 98 00

Het CAW CWVL heeft 5 onthaallocaties:
CAW in Ieper
CAW in Izegem
CAW in Roeselare
CAW in Tielt
CAW in Veurne
Maloulaan 43, 8900 Ieper
Krekelstraat 56, 8870 Izegem
Iepersestraat 47, 8800 Roeselare
Kortrijksestraat 118, 8700 Tielt
Noordstraat 12, 8630 Veurne
057 22 09 30
051 33 78 78
051 22 59 44
051 40 09 99
058 28 00 21

Het CAW heeft een aanwezigheid op locaties van derden in:
Diksmuide

Poperinge

Sociaal Huis

Sociaal Huis

Ijzerheemplein 4, 8600 Diksmuide
de maandagvoormiddag
Veurnestraat 22, 8970 Poperinge
iedere donderdag
051 79 37 93

057 33 33 00


Voorzitter
Secretaris
Algemeen directeur
Peter De Poorter
Erik Vantomme
Charlotte Dewitte
0477 28 47 27
0496 39 75 06


2. vzw DE SOCIALE KRUIDENIER RSL


Op 28 april 2021 fusioneerde de vzw De Graancirkel (opgericht in 2001) met de voedselbank sociale kruidenier Sint-Vincentius Beveren-Roeselare en werd een nieuwe vzw opgericht vzw De sociale kruidenier RSL. De nieuwe vereniging integreert vanaf juni 2021 beide voedselverdeelpunten. De sociale kruidenier biedt kwaliteitsvolle voedingswaren aan éénieder die dit nodig heeft. Dit gebeurt met aandacht voor het sociaal aspect ontmoeting en biedt ook éénmalige noodhulp. Mensen die het financieel moeilijk hebben krijgen een klantenkaart met een aankoopkrediet per maand. Daarmee kunnen ze éénmaal per week komen winkelen. Het aankoopkrediet houdt rekening met de grootte van het gezin. Er zijn vier openingsmomenten per week.

Adres De sociale kruidenier RSL vanaf juni 2021
Brugsesteenweg 44
8800 Roeselare.

Voorzitter
Contactpersoon
Paul Ollevier
Katrien Casteleyn
0499 07 56 67
0474 31 13 49


3. Open Cirkel


Open Cirkel is een kleinschalige jeugdbeweging die zich richt tot lagere schoolkinderen met een autismespectrum stoornis uit de regio Izegem en omstreken. De activiteiten worden begeleid door een team van enthousiaste vrijwilligers die minimaal 17 jaar oud zijn. Op de eerste zaterdag van de maand houden ze een aangepaste activiteit op maat van de groep. De kinderen kunnen daarbij telkens de keuze maken tussen een actieve activiteit zoals sportspel, waterspelletjes, bosspel… of een rustige activiteit zoals knutselen, gezelschapsspelen of koken.

Daarnaast worden ook uitstapjes gemaakt zoals zwemmen, de kinderboerderij, de bowling ….en is er een daguitstap naar zee en een jaarlijks ledenkamp.

Meer info op www.autismewerkingwestvlaanderen.be/open-cirkel

Coördinator
Bestuurslid
Saar Gadeyne
Ann Vlieghe
051 24 88 06 – 0472 48 48 42
0479 45 09 68


4. vzw Sint-Vincentius Beveren


De vereniging biedt een tweedehandsaanbod van kledij, lakens, dekens en speelgoed voor mensen die woonachtig zijn in de regio Roeselare en die het financieel moeilijk hebben. Tijdens de openingsuren kunnen de mensen er ook terecht voor een babbel en een koffie en kunnen ze hun sociaal netwerk verruimen.

Adres
Kapelhoek
Heirweg 155
8800 Roeselare

Openingsuren
vrijdag van 15u tot 17.30u

Voorzitter
Secretaris
Marcel Vandamme
Guido Delva
0475 65 28 87
051 20 27 69


5. vzw saMENSpel


De vzw saMENSpel overkoepelt vier diensten: Beschut wonen (wonen met ondersteuning), Den Omgang (ontmoetings- en activeringsruimte), Den Tatsevoet (werken met ondersteuning) en PZT Midden-West-Vlaanderen (Psychiatrische Zorg in een Thuissituatie).
Deze diensten zijn er om mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid in de verschillende levensdomeinen (wonen, werk, vrije tijd) te ondersteunen en te begeleiden.
We streven naar wat we noemen ‘herstel’ (… het uitbouwen van een zinvol en kwalitatief leven ondanks een langdurige psychiatrische aandoening) en ‘sociale inclusie’ (sociale uitsluiting, ‘erbij horen’, actief deel uitmaken van de samenleving.)
We proberen de omgeving en de persoon met een psychische kwetsbaarheid en/of een psychiatrische problematiek te prikkelen zodat hij/zij op een zinvolle manier deel uit kan maken van de samenleving. We doen hiervoor beroep op het enthousiasme van onze cliënten, vrienden en familie, vrijwilligers, onze talrijke partners binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg en de ruimere lokale omgeving.

Het vraagt veel ‘samenspel’ om de draad weer op te pakken en het leven nieuwe vorm en inhoud te geven.

Meer info op www.samenspel.be

Adres
Ommegangstraat 19
8870 Izegem
051 31 91 16

Voorzitter
Directeur
Koen Geldof
Pieter Vierstraete
0485 61 12 89
0497 46 93 07


6. vzw TOV – Talenten Ontwikkelen tot Vaardigheden


TOV is een psychosociaal revalidatiecentrum dat mensen met een psychiatrische problematiek helpt om zelfstandiger en minder hulp-afhankelijk te leven. TOV biedt een RIZIV terug betaald aanbod aan volwassenen vanaf 16 jaar, mits de adviserende geneesheer van de mutualiteit de revalidatieaanvraag goedkeurt. TOV wil de deelnemers aan haar programma’s, sterker maken op vlak van persoonlijke autonomie, woonautonomie en professionele autonomie.
Heb jij of iemand in je omgeving net dat duwtje extra nodig om je beter in je vel te voelen, terug grip te krijgen op je leven, weer mee te tellen in de maatschappij of terug professioneel aan de slag te gaan ?
Neem dan zeker contact met ons op !

Meer info op www.tov-vzw.be

Adres
Kloosterstraat 3
8800 Roeselare – Rumbeke
051 24 22 62

Voorzitter
Directeur
Dr.Jan Hebbrecht
Hilde Vens
051 23 76 17
051 24 22 62

TOV STEUNEN?

Je kan GRATIS onze werking steunen door online aankopen te doen via de TROOPER-pagina. Surf naar www.trooper.be/tovvzw en kies dan jouw webshop. De online winkel bezorgt ons een klein percentage van jouw aankoopbedrag.

HARTELIJK DANK!


7. vzw De Schakel Televestiaire mensen HELPEN mensen


Televestiaire werd in de jaren 80 opgericht door vzw Sociaal Centrum Roeselare en werd later door het CAW overgenomen. Op 14 maart 2016 werd het een autonome vereniging. Op 10 januari 2020 kreeg de organisatie het statuut van vzw. De activiteiten van de vzw zijn het runnen van een tweedehandswinkel waar hoofdzakelijk kledij wordt verkocht, maar je vindt er ook huishoudelijk materiaal, schoenen, speelgoed… De winkel staat in principe open voor iedereen, maar richt zich in de eerste plaats en hoofdzakelijk tot de mensen die het financieel moeilijker hebben in onze maatschappij. Daarom ook dat het allemaal aangepaste verkoopprijzen zijn. Heel wat klanten zijn ook doorverwezen door sociale diensten. Er worden ook gratis noodpakketten geleverd als mensen in een dramatische situatie beland zijn.
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, het beheer en het financieel luik van de organisatie en de werking en het uitbaten van de winkel gebeurt uitsluitend door een ploeg vrijwilligers die gecoacht worden door drie coördinatoren.

De winkel is de maandag-, woensdag- en vrijdagnamiddag van 14u tot 17u open.

Maatschappelijke zetel
Krekelstraat 56
8870 Izegem

Meer info op www.mensenhelpenmensenroeselare.be

Adres winkel
Noordstraat 148 – 150
8800 Roeselare

Voorzitter
Secretaris
De coördinatoren
Jan Vanneste
Erik Vantomme
Cecile Pauwels
Chris Soenen
Pascaline Vandycke
0475 49 95 55
0496 39 75 06
0499 77 09 12
0499 74 60 80
0474 28 75 05


8. Kwadraat: netwerk Geestelijke Gezondheid Midden-West-Vlaanderen


Het Netwerk Kwadraat verbindt actoren uit diverse sectoren om te komen tot een gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg. Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest passende aanbod i.f.v. de geestelijke gezondheid van de volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Het aanbod is vlot toegankelijk en sluit aan bij de noden van de persoon op een bepaald moment.
De zorggebruiker is regisseur van het eigen traject. We werken vanuit de eigen krachten en mogelijkheden van de zorggebruikers en de betrokkenen uit hun omgeving.
Gebruik makend van de sterktes van de netwerkpartners, creëren we meerwaarde. We doen dit door afstemming tussen de partners, alsook door het versterken en innoveren van het zorgaanbod in het netwerk.

Adres
Huis in de stad
Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare

Meer info op www.netwerkkwadraat.be

Voorzitter
Ondervoorzitter
Netwerkcoördinator
Cathy Room
Eddy Deproost
Koen Demuynck


0498 10 00 25


Disclaimer Developed by To The Dot