De Schakel vzw
De Schakel vzw Partners Zin? Links Contact

Waarom ?

Het is een duidelijke keuze van vzw. Vrijwilligersnetwerk De SCHAKEL om vrijwilligerswerk blijvend hoog in het vaandel te dragen. Vrijwilligerswerk is immers belangrijk en zelfs onmisbaar om verschillende redenen:

Voor de cliënten:

De aanwezigheid en inzet van vrijwilligers betekent een tastbare meerwaarde voor cliënten van de organisatie. Het contact met vrijwilligers biedt een bijkomend perspectief aan het contact van cliënten met de hulpverlening die wordt aangeboden: hun hulp en onbaatzuchtige inzet getuigt van een uitgesproken wil tot helpen en het “waardevol” vinden van de cliënten. Door hun bijdrage kunnen de beroepskrachten ook meer tijd en energie inzetten in de directe hulpverlening van de cliënt.

Voor de vrijwilligers zelf:

Vrijwilligerswerk geeft ruimte voor (stimuleert – doet appel op) persoonlijke groei. Het geeft de mogelijkheid aan mensen om hun (kern) kwaliteiten in te zetten en er erkenning voor te krijgen. Door het gepast ondersteunen van de vrijwilligers en hen de mogelijkheden te geven hierin hun uitdaging te vinden en leerervaringen op te zoeken krijgen competenties een kans om zich te ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk biedt ook kansen aan mensen om uit hun isolement te treden en opnieuw aansluiting te zoeken en te vinden met anderen.

Voor de organisatie en de beroepskrachten:

  • Het vele werk dat vrijwilligers verzetten is niet alleen een tastbare ondersteuning voor de werking, het is op vele vlakken een voorwaarde voor het voortbestaan van de werking.
  • Vrijwilligers brengen bijkomende competenties binnen (vb talenkennis – kennis van andere culturen – specifieke opleiding …) en maken daardoor het aanbod van de organisatie groter en rijker (vergroting van de diversiteit).
  • Allochtone vrijwilligers kunnen een belangrijk aandeel hebben in het interculturaliseren van de organisatie.
  • Vrijwilligers brengen een eigen perspectief binnen in de organisatie, een perspectief dat verschilt van zowel dat van de cliënten als dat van de professionele hulpverleners. Door vrijwilligers op alle niveaus van de organisatie een plaats te geven (aanwezigheid – inspraak) blijft de organisatie sterker verbonden met de maatschappelijke realiteit.

Vanuit maatschappelijk perspectief:

Vrijwilligerswerk is een antwoord/reactie op de individualisering van onze maatschappij. Het is een vorm van gemeenschapsdienst, betrokkenheid op de maatschappij die deels de kloof ondervangt die ontstaat wanneer hulpverlening geprofessionaliseerd wordt.

terug
Disclaimer Developed by To The Dot